کوه کیالان نامی هولناک برای یونانیان

کوه کیالان نامی هولناک برای یونانیان

تاریخ انتشار : 20 مرداد 1399
دلیج و کیالان نام دو رشته کوه صعب العبور است که در جنوب لرستان و در شهرستان پلدختر قرار دارند. قبل از راهسازی رضا شاه فقط چند گذرگاه باریک راه عبور از آنها را شکل می داد.