بهداشت در رستوران های شهر؛

نگاهی بهداشتی بر رستوران های شهر

تاریخ انتشار : 15 دی 1397
این نکته بر کسی پوشیده نیست که رستوران ها و مراکز تهیه غذا، همچون کبابی و جگرکی و سفره خانه ها، باعث رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال برای افراد آن منطقه خواهند بود. اما این مراکز علاوه بر مدرنیته ساختن چهره شهری بر سلامت جسمی افراد نیز بسیار تاثیر گذار خواهند بود.