امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

پیامک‌هایی جریمه محدودیت ترافیکی!

چه پیامک‌هایی مشمول جریمه محدودیت ترافیکی کرونا می‌شود؟

پیامک های جریمه محدودیت‌های تردد پیشگیری از شیوع کرونا در حالی برای افراد ارسال می‌شود که هنوز برخی نمی‌دانند ارسال پیامک با محتوا و مضمون‌های متفاوت به چه معناست یا چرا برای آنها ...