نگاهی به هلوش زیبا

نگاهی به هلوش زیبا

تاریخ انتشار : 28 شهریور 1400
بیش از یک ربع قرن است که آثار فرهنگی و تمدنی روستای زیبای هلوش را دنبال می کنم، اینجا یکی از روستاهای دهستان جایدر پلدختر است.

تعرفه برق گرمسیری حق مسلم شهروندان پلدختری و معمولانی

تاریخ انتشار : 12 مرداد 1397
بهره مندی مردم شهرستان پلدختر و معمولان از تعرفه برق گرمسیری حق طبیعی آنهاست که در برخورداری از آن تا امسال در حق این مردم کم لطفی شده است وسالها پیش تر مردم فهیم پلدخترومعمولان مستحق چنین خدمتی ازطرف دولت بوده اند و انتظار میرود مسئولان شهرستان و استان از حقوق مسلم شهروندان در تعديل تعرفه گرمسيرى دفاع كنند و از هرگونه پیگیری در این زمینه تاحصول نتیجه مورد پسند مردم پلدخترومعمولان کوتاهی نکنند