رییس کل دادگستری لرستان خبر داد:

رییس کل دادگستری لرستان خبر داد: وضعیت اسفبار آثار تاریخی و میراث فرهنگی لرستان/ حفظ آثار فرهنگی و تاریخی وظیفه‌ی دولت و مردم است.

تاریخ انتشار : 08 مرداد 1398
رییس کل دادگستری لرستان گفت: در مناطق مختلف لرستان بناها و محله های تاریخی ارزشمندی وجود دارد که متاسفانه بعضی از آنها در وضعیت اسفناک وخطرناکی قرار گرفته اند.
استاندار لرستان:

استاندار لرستان مطرح کرد: سهم لرستان در تسهیلات روستایی به خوبی دیده نشد/ قرار گرفتن استان در بین 7 استان بیکار کشور

تاریخ انتشار : 24 اسفند 1397
استاندار لرستان گفت: سهم لرستان در تسهیلات اشتغال روستایی به خوبی دیده نشده و انتظار می‌رود در توزیعات جدید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.