کیک‌های قرص دار

ماجرای کیک‌های قرص دار به کجا رسید؟

تاریخ انتشار : 28 آذر 1398
پس از گذشت چندین روز از ماجرای کیک‌های حاوی قرص در استان لرستان هنوز نوع قرص، احتمال آلوده بودن آن‌ و بازداشت عاملین این موضوع بیان‌نشده است.