امروز: شنبه، 4 تیر 1401

پل تنگ تجسم رودخانه ای زیرزمینی در افسانه های قدیم

پل تنگ تجسم رودخانه ای زیرزمینی در افسانه های قدیم

پل تنگ در مسیر جاده پلدختر به اندیمشک در روستای پاعلم لرستان قرار دارد. پس از رسیدن به روستا با انحراف کمی از جاده و طی مسافت کوتاهی می توانیم پل تنگ را ببینیم. جایی شگفت انگیز که ...