امروز: چهارشنبه، 6 مهر 1401

اختلال خواندن قابل درمان است

برخی از خانواده ها به دلیل عدم آگاهی تصور می کنند که برای برگشت فرزند خود به روند طبیعی زندگی، هیچ راهکاری وجود ندارد. ...

چرا کودک تان تمرکز و دقت کافی را ندارد؟

چرا کودک تان تمرکز و دقت کافی را ندارد؟

اگر فرزندتان هنگام درس خواندن، دقت کافی نمی کند و خستگی و بی حوصلگی از خود نشان می دهد و یا در یک جا مدت کمی می نشیند و هنگامی که مشغول کاری است نمی تواند آنرا به پایان برساند و ...