رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛

موضوع واژگونی تانکر نفتکش در لرستان پیگیری می‌شود!!!

تاریخ انتشار : 06 آبان 1397
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه موضوع واژگونی تانکر نفت کش را ما دنبال می‌کنیم گفت: اکنون از طریق وزارت راه جلوی آن گرفته شده و این واژگونی‌ها کم شده است.