عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس؛

افزایش هزینه‎های سفر اربعین تأثیری در استقبال مردم ندارد

تاریخ انتشار : 03 مهر 1397
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه دولت عراق به دلیل کسب منافع از وجود روادید حاضر به لغو آن نمی‎شود، گفت: افزایش هزینه‎های سفر اربعین تأثیری در استقبال مردم ندارد