اطلاعیه وزارت کار درباره چگونگی حمایت معیشتی از خانوارها

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت‌های شدید کرونایی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.

تاریخ انتشار : 03 آذر 1399
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص چگونگی حمایت جبرانی معیشت خانوارها در محدودیت‌های شدید کرونایی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد: سامانه پاسخگویی غیرحضوری آزمایش کرونا در استان راه اندازی شد

تاریخ انتشار : 13 مرداد 1399
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: سامانه پاسخگویی غیرحضوری برای اعلام نتیجه آزمایش ویروس کرونا در استان راه اندازی شد.