امروز: جمعه، 31 فروردین 1403

تالاب های ولی عصر پلدختر ؛

بهشتی در میان کوه چول

پلدخترنیوز _مجموعه تالاب های ولی عصر پلدختر در میان کوه چول، در دامنه شمالی کبیرکوه واقع شده و با جاذبه های طبیعی خود موجب جذب گردشگران بسیاری می شود. ...

سوختن چوب بلوط های لرستان برای تهیه زغال

سوختن چوب بلوط های لرستان برای تهیه زغال

زمانی که فالکون و هریسون بیش از هشتاد سال قبل، مشغول مطالعه پدیده زمین لغزش کبیرکوه و جایدر بودند، هریسون می گوید: یکبار به تعدادی درخت بلوط بزرگ برخورد کردم که سرنگون شده بودند... ...

دریاچه های چُل جایدر یا گُوری های پلدختر

دریاچه های چُل جایدر یا گُوری های پلدختر (زمین لغزش بزرگ پلدختر قسمت نهم)

منطقه چل جایدر با مساحتی حدود 200 کیلومتر مربع بخش هایی از پنج کیلومتری جنوب پلدختر و نواحی شمالی کبیرکوه را اشغال کرده که رود صیمره بین این دو جدایی افکنده است. این سرزمین ...