امروز: جمعه، 31 فروردین 1403

مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم‌پزشکی لرستان خبر داد:

مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم‌ پزشکی لرستان خبر داد: نوجوان ۱۵ ساله خرم‌آبادی به هشت نفر زندگی دوباره بخشید

مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم‌پزشکی لرستان گفت: پیوند اعضای یک نوجوان ۱۵ ساله دچار مرگ مغزی به هشت نفر زندگی دوباره بخشید. ...