رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم دیگر حرف کسی را قبول نمی‌ کنند حتی اگر خوب باشد/ آنها عمل می خواهند.

تاریخ انتشار : 19 دی 1399
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم دیگر حرف کسی را ولو اینکه خوب باشد، قبول نمی‌کنند چرا که آنها عمل می‌خواهند گفت: کسی می گوید ارزشی و انقلابی هستم باید کارآمدی دین در جامعه را به اثبات برساند.
امام جمعه پلدختر مطرح کرد:

امام جمعه پلدختر مطرح کرد: دولت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار سیل‌زدگان پلدختر قرار دهد

تاریخ انتشار : 26 فروردین 1399
امام جمعه پلدختر با بیان اینکه در بازسازی زیرساخت‌های شهری پلدختر مشکلاتی وجود دارد گفت: دولت برای تکمیل منازل مسکونی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار دهد