رئیس هیئت کوهنوردی استان لرستان،

هیئت کوهنوردی پلدختر از نظر ساختار و تشکیلات از هیئت‌های قوی و قابل قبول استان می‌باشد/از ظرفیت غارکلماکره میتوان بعنوان یک پایلوت، سایت غارنوردی و آموزش استفاده کرد

تاریخ انتشار : 05 آذر 1397
هیئت کوهنوردی پلدختر از نظر ساختار و تشکیلات از هیئت‌های قوی و قابل قبول استان می‌باشد/ از ظرفیت غارکلماکره میتوان بعنوان یک پایلوت، سایت غارنوردی و آموزش استفاده کرد