پیر شدن ۵ میلیون جوان در تنهایی!

پیر شدن ۵ میلیون جوان در تنهایی!

تاریخ انتشار : 21 دی 1399
خانه‌های تک‌نفره، آدم‌های تنها، کسانی که وقتی از سرکار به خانه برمی‌گردند، کسی انتظارشان را نمی‌کشد؛ نه همسر و نه فرزندی! خودشان، تنهای تنها! «مجرد‌های قطعی» را می‌گویم، همان‌هایی که تعدادشان به ۵ میلیون نفر رسیده اند.