فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

امنیت کشور مدیون خون شهدا است/ انقلاب راه خودش را با سرعت بیشتر ادامه خواهد داد و شاهد شکوفایی آن خواهیم بود/ دشمن در جنگ اقتصادی به اهدافش نمی رسد!!! 

تاریخ انتشار : 17 آبان 1397
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: امنیت امروز کشور مدیون خون شهید نورخدا موسوی و شهیدان میهن اسلامی است