امروز: شنبه، 4 تیر 1401

برای اولین بار، توسط پژوهشگر لرستانی انجام شد،

برای اولین بار، توسط پژوهشگر لرستانی انجام شد، مطالعه آثار مفرغی موزه لوور فرانسه

عطا حسن ‌پور پژوهشگر لرستانی با حضور در دانشگاه نانتق پاریس ضمن ارائه گزارشی از مباحث قوم _ باستان‌شناسی عشایر لرستان، مطالعه تخصصی بر روی آثار مفرغین موجود در موزه ملی فرانسه ...

پایانِ مبهمِ کرونا...

پایانِ مبهمِ کرونا...

جهان تا کنون بلایی خطرناک‌تر و بی‌رحم‌تر از کرونا به خود ندیده‌است. کرونا را بلای قرن باید نامید؛ بلایی که تمام جهانیان را گرفتار و درگیر خود کرده‌است. کرونا همه‌ی معادلات را درهم ...