امروز: شنبه، 1 اردیبهشت 1403

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خبر داد:

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خبر داد: غربالگری بیش از 116 هزار لرستانی در بحث کرونا

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: جهت مبارزه با کرونا جمعیت هلال‌احمر 22 پست غربالگری ویروس کرونا در مبادی ورودی استان دایر کرده که تا به امروز بیش از 116 هزار نفر در این ...