امروز: دوشنبه، 29 اسفند 1401

رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر مطرح کرد:

رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر در نشست خبری مطرح کرد: شورای اسلامی این شهر در رسیدگی به مشکلات مردم کوتاهی نداشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر با اشاره به اینکه شورای این شهر در رسیدگی به مشکلات مردم کوتاهی نداشته است، گفت: ۸ پارک و میدان در سطح شهر پلدختر پس از سیل فروردین ماه ۹۸ احداث و ...