معاون استاندار لرستان تاکید کرد:

معاون استاندار لرستان تاکید کرد: رسانه ها حساسیت های عمومی را افزایش دهند

تاریخ انتشار : 12 آبان 1399
معاون استاندار لرستان گفت: در شرایط کنونی رسانه های استان باید بیش از گذشته در زمینه اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و افزایش حساسیت مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا ایفای نقش کنند.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان خبر داد:

مدیرکل منابع طبیعی لرستان خبر داد: چالش جدی زمین لغزش در استان/ ۲ هزار و ۱۷۰ نقطه بحرانی در لرستان شناسایی شده است

تاریخ انتشار : 25 شهریور 1398
مدیرکل منابع طبیعی لرستان با اشاره به چالش جدی زمین لغزش در این استان، گفت: در این رابطه دو هزار و ۱۷۰ نقطه بحرانی در لرستان شناسایی شده است