پُل تاریخی دُختَر

علت نامگذاری پُل تاریخی دُختَر/ قسمت دوم

تاریخ انتشار : 20 دی 1400
موافق روایات عامه پل دُختر همانطور که ذکر شده توسط شاهپور دوم ساسانی (۳۱۰_۳۷۹ م) ساخته شده است. شاهپور دوم ملقب به شاهپور ذوالاکتاف در جنگ با رومیها شکست خورد و مجبور شد برای عقد قرار داد صلح به سرزمین روم برود. او مردی بسیار عاقل و زیرک بود...
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان؛

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبر داد؛ چهار نفر از نیروهای کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شدند/  تخلف متهمان در حوزه بورس مواد شیمیایی و پتروشیمی بود

تاریخ انتشار : 02 بهمن 1397
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: چهار نفر از نیروهای کارشناسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) دستگیر شدند