امروز: دوشنبه، 29 اسفند 1401

رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر خبر داد:

رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر خبر داد: ساماندهی خیابانهای ساحلی شرقی و غربی توسط شهرداری پلدختر

رئیس شورای اسلامی شهر پلدختر با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن ساماندهی خیابان های ساحلی شرقی و غربی این شهر توسط شهرداری گفت: این کار مستلزم همکاری ادارات راه و شهرسازی و بنیاد ...