حمایت جبرانی معیشت خانوارها شامل چه کسانی می‌شود؟

حمایت جبرانی معیشت خانوارها شامل چه کسانی می‌شود؟

تاریخ انتشار : 07 آذر 1399
حمایت جبرانی معیشت خانوارها به افرادی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی نداشته، متقاضی وام یک میلیون تومانی کرونایی در ابتدای سال بوده و دریافت کننده بسته حمایت معیشتی باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان مطرح کرد:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان مطرح کرد: منابع اصلاح یارانه بنزین فقط به نیازمندان و محرومان داده می‌شود

تاریخ انتشار : 06 آذر 1398
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان گفت: بنا به دستور رئیس جمهور منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین فقط به نیازمندان و محرومان و اقشار با درآمد ضعیف داده می‌شود.