معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي لرستان خبر داد؛

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد؛ مطالبات بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی تا پایان بهمن ماه پرداخت می شود

تاریخ انتشار : 16 دی 1397
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي لرستان از پرداخت مطالبات بازنشستگان اين دانشگاه تا پايان بهمن ماه آينده خبر داد.