رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان؛

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان خبر داد؛ لرستان در حال تبدیل شدن به قطب تولید دارو در کشور است

تاریخ انتشار : 15 دی 1397
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: این استان به واسطه وجود چندین واحد تولیدی بزرگ در حال تبدیل شدن به قطب دارویی کشور است