رییس هیئت دوچرخه سواری لرستان مطرح کرد؛

رییس هیئت دوچرخه سواری لرستان مطرح کرد؛ تقویت جنبه تخصصی دوچرخه سواری در استان از اهداف ماست /توسعه دوچرخه سواری همگانی با آموزش های فنی واصولی

تاریخ انتشار : 22 آذر 1397
فرهاد دیناروند گفت: برنامه های خوبی در جهت تخصصی کردن هیئت دوچرخه سواری استان در نظر داریم.