امام جمعه پلدختر؛

تلاش‌های زیادی برای رفاه حال مردم در حوزه بهداشت انجام شده اما کم است/ مسئولین به جوانان توجه بیشتری داشته باشند.

تاریخ انتشار : 25 آبان 1397
امام جمعه پلدختر؛ تلاش‌های زیادی برای رفاه حال مردم در حوزه بهداشت انجام شده اما کم است/ مسئولین به جوانان توجه بیشتری داشته باشند.