امروز: دوشنبه، 11 مهر 1401
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » نیازهای اولیه زندگی

دبیر شورای بخش مرکزی شهرستان پلدختر؛

روستایی مظهر خود اتکایی، خودکفایی و خودباوری است/ مشکلات پرداخت تسهیلات به روستائیان برطرف شود/ روستائیان برای دستیابی به نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند

روستایی مظهر خود اتکایی، خودکفایی و خودباوری است. مشکلات پرداخت تسهیلات به روستائیان برطرف شود. روستائیان برای دستیابی به نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند ...