امروز: شنبه، 4 تیر 1401

به مناسبت ۲۴ آبان ماه روز کتاب و کتابداری؛

به مناسبت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار؛ عقلانیت و خردورزی در اندیشه علامه طباطبائی و نقش آن در بصیرت افزائی جامعه!

24 آبان، سالروز درگذشت فیلسوف و مفسّر فرزانه و عارفی فرهیخته در دنیای معاصر بنام سید محمدحسین طباطبایی معروف به علامه طباطبایی که عمر 79 ساله خویش را در راه نوشتن کتب و روشنگری ...