امروز: سه شنبه، 14 آذر 1402

چرا باید به میزان کافی آب بنوشیم؟

چرا باید به میزان کافی آب بنوشیم؟

مطالعات مختلف نشان می‌دهد نوشیدن آب کافی موجب حفظ هوشیاری و شادابی می‌شود. همچنین میزان حوصله و حالات اخلاقی افراد ارتباط مستقیمی با میزان آب مصرفی وی در طول روز دارد. ...