گفتگو با غلامرضا نصیری رئیس شورای اسلامی لرستان پیرامون مسائل شورای شهر بروجرد؛

تضعیف نهاد مردمی شوراها که نماد مردم‌سالاری دینی است زیبنده نیست!

تاریخ انتشار : 26 شهریور 1397
شورای استان یا شورای اسلامی استان به عنوان عالی‌ترین شورا در استان، وظیفه قانون‌گذاری ندارد، بلکه شورایی مشورتی، نظارتی است. شورای استان نهادی انتخابی است که از نمایندگان شوراهای شهرستان تشکیل می‌شود