خدانظر سكوتش را شكست و ناگفته هايش را گفت!!!

آقاى ملکشاهى راد؛ لیست اقوام بیکارتان را منتشر کنید!!!

تاریخ انتشار : 26 آبان 1397
همه چیز از یک مصاحبه شروع شد.مصاحبه ملکشاهی راد نماینده مردم خرم آباد، دوره و چگنی با یکی از نشریات استان که در آن به دوران مدیریت خدانظر دریکوند مدیرکل اصلاح طلب اموزش و پرورش لرستان تاخته بود و حال دریکوند تصمیم گرفته بود تا به قول خودش برای اولین و اخرین بار به این اظهارات پاسخ بدهد.