امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

برگزاری اولین جلسه شورای بهداشت سراب حمام

شهردار سراب حمام تاکید کرد: دامداران دام هایشان را به خارج از این شهر انتقال دهند

شهردار سراب حمام با اشاره به بیماری مشترک بین انسان و دام، بر تعیین تکلیف دام ها از داخل این شهر تاکید و گفت: دامداران ساکن در این شهر از هم اکنون به فکر نگهداری دامهایشان در خارج ...

جلوه های نازیبای ورودی و خروجی شهر پلدختر،

جلوه های نازیبای ورودی و خروجی شهر پلدختر؛ زیباسازی خواسته بحق شهروندان

ورودی هر شهر، سیمای آن شهر و در حقیقت ویترین و نماد آن منطقه محسوب میشود و اولین فضایست که مسافران با آن برخورد می کنند لذا ورودی شهر به عنوان اولین و آخرین سکانس مواجهه مهمان از ...