امروز: جمعه، 31 فروردین 1403

اولویت فروش وزنی نان در نانوایی‌های لرستان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به اینکه فروش نان به صورت وزنی در نانوایی‌ها مورد تاکید است، گفت: در صورت تقاضای مشتری نانوایی‌ها باید نان را به صورت وزنی ارائه دهند. ...

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان:

سند ارتقای کیفیت نان لرستان تدوین شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان از تدوین سند ارتقای کیفیت نان این استان خبر داد و گفت: با اجرای این سند در آینده نزدیک شاهد تحول در حوزه کیفیت نان خواهیم بود. ...

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه لرستان مطرح کرد:

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه لرستان مطرح کرد: کیفیت نان در استان مطلوب نیست.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی منطقه لرستان در خصوص کیفیت نان در استان گفت: میانگین کیفیت نان نسبت به میانگین کشوری مناسب است، اما کافی نیست و باید تلاش بیشتری برای ارتقا کیفیت نان ...

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان مطرح کرد:

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان مطرح کرد: افزایش قیمت نان در استان؛ نانوایی‌ها ملزم به فروش نان به صورت کیلویی هستند

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به افزایش قیمت نان در این استان گفت: نانوایی‌ها بنا به درخواست مشتری موظف به فروش نان به صورت کیلویی هستند. ...

افزایش قیمت‌ها در بازار پس از گرانی بنزین

بررسی افزایش قیمت‌ها در بازار پس از گرانی بنزین/ بازاریان به تداوم نظارت دولت امید ندارند

در بازار مرکز استان به جز صیفی و سبزیجات و کرایه‌های ماشین‌های شخصی، بازار در وضعیت ثبات به سر می‌برد اما اکثر بازاریان معتقدند که نظارت دولت به این شکل احتمالا یک ماه بیشتر ادامه ...