مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان؛

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان خبر داد: میانگین بارندگی در لرستان به 707 میلی متر رسید/ در سال آبی جاری در پلدختر 628 میلی متر بارش باران ثبت شد.

تاریخ انتشار : 11 اسفند 1397
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با اشاره به اینکه میانگین بارش باران طی سال آبی جاری در این استان به 707 میلی متر رسیده است گفت: در سال آبی جاری در پلدختر 628 میلی متر بارش باران ثبت شد.