امام جمعه پلدختر در جلسه ستاد گرامیداشت هفته بسیج مطرح کرد:

امام جمعه پلدختر در جلسه ستاد گرامیداشت هفته بسیج مطرح کرد: مردم ایران گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند/ مسئولان بر بازار نظارت داشته باشند

تاریخ انتشار : 28 آبان 1398
امام جمعه پلدختر با بیان اینکه سخنان مقام معظم رهبری برای همه مردم فصل الخطاب است گفت: مردم ایران گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند وسخنان رهبری برای آنان ملاک ومعیار است