مدیرعامل شرکت گاز لرستان؛

مدیرعامل شرکت گاز لرستان خبر داد؛ 1400 واحد صنعتی در استان لرستان از گاز بهره مند هستند

تاریخ انتشار : 10 دی 1397
مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان گفت هم اکنون 1400 واحد صنعتی در استان لرستان از گاز بعنوان سوخت اصلی استفاده می کنند که 330 واحد صنعتی عمده و مابقی مشترکین صنعتی واحد جزء می باشند