عیار انتخاباتی

كسى را انتخاب كنيم كه به دنبال عزل و نصب و تسويه حساب سياسى نباشد/ تسویه حساب سیاسی منطقه را از نیروهای کارآمد محروم می‌کند

تاریخ انتشار : 08 آذر 1398
كسى را انتخاب كنيم كه به دنبال عزل و نصب و تسويه حساب سياسى نباشد؛ تسویه حساب سیاسی منطقه را از نیروهای کارآمد محروم می‌کند