امروز: شنبه، 4 تیر 1401

رییس هیئت کشتی لرستان مطرح کرد:

رییس هیئت کشتی لرستان مطرح کرد: دخالت سیاسیون و ورود غیر مرتبط ها دلیل افت کشتی پلدختر!

رییس هیئت کشتی لرستان با اشاره به اینکه دخالت سیاسیون و ورود غیر مرتبط ها دلیل افت کشتی پلدختر بوده است گفت: پیش از تصمیم قطعی ام برای حضور در انتخابات مجمع کشتی استان، با حامی ...

خبر خوش سرپرست ورزش و جوانان لرستان برای باشگاه داران و مربیان باشگاههای خصوصی:

سرپرست اداره ورزش و جوانان لرستان خبر داد: بزودی سامانه کارا جهت پرداخت وام کرونا به باشگاه داران با شرایط جدید و ساده تر بازگشایی خواهد شد.

سرپرست اداره ورزش و جوانان لرستان گفت: بزودی سامانه کارا جهت پرداخت وام کرونا به باشگاه داران با شرایط جدید و ساده تر بازگشایی خواهد شد. ...