معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان؛

هر شهرستان در لرستان باید حداقل یک پارک بانوان داشته باشد

تاریخ انتشار : 13 آبان 1397
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: علاوه بر تجهیز پارک های بانوان در سطح شهر های استان باید تجهیزات متناسب با بانوان در دیگر پارک های عمومی این شهرها نصب شوند