مديرعامل شركت توزیع برق لرستان:

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان خبر داد: شبکه‌های پایدار برق در مناطق سیل‌زده لرستان احداث می‌شود/ در سیل فروردین‌ماه ۳۸۰ کیلومتر از شبکه‌های فشار متوسط برق به‌طورکلی تخریب شد

تاریخ انتشار : 24 اردیبهشت 1398
مديرعامل شركت توزیع برق استان لرستان گفت: با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی فشرده، شبکه‌های توزیع برق پایدار و دائمی جایگزین شبکه‌های موقت احداث‌شده در زمان سیل می‌شود.