رضا ميرزايى مديرعامل شركت آب منطقه اى لرستان؛

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى لرستان خبر داد: سهم پلدختر در سدسازى صفر است/ در مجموع 24 درصد اراضى کشاورزى شهرستان پلدختر آبى هستند

تاریخ انتشار : 01 اسفند 1397
مديرعامل شركت آب منطقه اى لرستان با اشاره به اینکه سهم پلدختر در سدسازى صفر است گفت: در مجموع 24 درصد اراضى كشاورزى شهرستان پلدختر آبى هستند