امروز: سه شنبه، 14 آذر 1402

مجمع نمایندگان لرستان و آزمون توسعه اقتصادی

مجمع نمایندگان لرستان و آزمون توسعه اقتصادی

استان لرستان علیرغم داشتن ظرفیت ها و منابع بسیار خوب از جمله منابع آب فراوان، اراضی کشاورزی مستعد، دشت های حاصلخیز، شرایط اقلیمی مناسب، وفور معادن، منابع نفت و گاز، آثار تاریخی و ...

رییس هیئت کشتی لرستان مطرح کرد:

رییس هیئت کشتی لرستان مطرح کرد: دخالت سیاسیون و ورود غیر مرتبط ها دلیل افت کشتی پلدختر!

رییس هیئت کشتی لرستان با اشاره به اینکه دخالت سیاسیون و ورود غیر مرتبط ها دلیل افت کشتی پلدختر بوده است گفت: پیش از تصمیم قطعی ام برای حضور در انتخابات مجمع کشتی استان، با حامی ...