امروز: چهارشنبه، 6 مهر 1401

مدیر عامل خانه مطبوعات لرستان مطرح کرد:

مدیر عامل خانه مطبوعات استان مطرح کرد: خبرنگاران لرستانی از تسهیلات کرونا محروم شدند!

مدیر عامل خانه مطبوعات لرستان با اشاره به اینکه مطبوعات استان علیرغم همه موانع و مشکلات در ایام کرونا فعال بوده‌اند گفت: از نظر حمایت و تقویت رسانه ها در تنگنا هستیم به طوری که در ...