مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان؛

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان خبر داد: رشد ۴۸۸ درصدی بارش‌ها در لرستان؛ افزایش ۸۴ درصدی آب مخازن سدها

تاریخ انتشار : 07 بهمن 1397
مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به رشد ۴۸۸ درصدی بار‌ش‌ها در استان گفت: نسبت به ابتدای مهرماه امسال حدود ۸۴درصد حجم آب مخازن سدها افزایش یافته‌است.