امروز: شنبه، 1 اردیبهشت 1403

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان خبر داد:

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان خبر داد: تلف شدن ٧٠ قلاده پلنگ در مدت سه سال

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان لرستان گفت: از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٠ حدود ٧٠ قلاده پلنگ در کشور تلف شده که با توجه به شرایط کنونی این گونه ارزشمند، عدد قابل تاملی است ...

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان:

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان خبر داد: قاچاق سمندر در این استان به‌صورت سازمان‌دهی شده به صفر رسیده است

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه سمندر لرستانی به‌ عنوان نماد تنوع زیستی لرستان گفت: قاچاق سمندر در این استان به‌صورت سازمان‌دهی شده به صفر رسیده است ...