امروز: شنبه، 1 اردیبهشت 1403

ارگونومی، علم پیشگیری از دردهای  اسکلتی عضلانی

ارگونومی، علم پیشگیری از دردهای اسکلتی عضلانی

مهندسی انسانی یا همان ارگونومی علمی برای به آسایش رسیدن هر انسانی در هر رده سنی با هر مسئولیتی، در سالهای اخیر سعی دارد با کمک علم آموزانش، راهی برای مطابقت هر چه بیشتر ما انسانها ...

ارگونومی؛

ارگونومی؛ دانشی برای مطابقت محیط کار با انسان

ارگونومی علم چند شاخه ایست که اصلاح و بهينه سازي محيط، مشاغل و تجهيزات را به گونه ایي كه موارد اخير متناسب با محدودیتها وقابليت افراد بوده بیان می کند و دو هدف كلي ارتقاء سطح ...