امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

چم قلعه پلدختر

چم قلعه پلدختر

در پست قبلی به دوره احداث باغ لیموی جایدر اشاره ای داشتیم و یک تاریخچه خیلی مختصر از دوره ی ساخت آن محوطه را بیان کردیم. در آن گزارش، نام تعدادی از زارعان، رعیت ها و مالکان را ...