امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

پاییز؛

نوبهار کشاورزی پلدختر

پلدخترنیوز _ پاییز که می شود کشتزارهای پلدختر نوبهارشان از راه می رسد و کشاورزان برداشت محصولات خود که اکثریت جالیزی هستند را آغاز می کنند. ...